Daubert Standard

domstol godtagande av expert vittnesmål

i Daubert och senare fall2 förklarade domstolen att den federala standarden innehåller allmän acceptans, men också tittar på vetenskapen och dess tillämpning. Rättegång domare är den slutliga skiljedomaren eller” gatekeeper ” om tillåtlighet av bevis och godkännande av ett vittne som expert inom sina egna rättssalar.,

för att avgöra om vetenskapen och experten i fråga ska tillåtas bör domaren överväga:

  • vad är den grundläggande teorin och har den testats?
  • finns det standarder som styr tekniken?
  • har teorin eller tekniken utsatts för peer review och publicering?
  • vad är den kända eller potentiella felfrekvensen?
  • finns det allmänt acceptans av teorin?
  • har experten tillräckligt redovisat alternativa förklaringar?
  • har experten omotiverat extrapolerat från en accepterad premiss till en ogrundad slutsats?,

Daubert domstolen observerade också att oro över skakiga bevis kan hanteras genom kraftig korsförhör, presentation av motsatta bevis och noggrann instruktion om bevisbördan.

i många stater är vetenskapligt expertutlåtande nu föremål för denna Daubert-standard. Men vissa stater använder fortfarande en modifiering av Frye-standarden.

2 ”Daubert trilogin” av fall är: Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, General Electric Co. v. Snickare och Kumho Tire Co. v. Carmichael.

tillbaka till toppen av sidan