Daubert Standard

– Domstolen Aksept av Ekspert Vitnesbyrd

I Daubert og senere cases2 forklarte Retten at federal standard omfatter generell aksept, men ser også på vitenskapen og dens anvendelse. Rettssaken dommerne er den endelige dommer eller «gatekeeper» på avvisning av bevis og aksept av et vitne som en ekspert innenfor sitt eget courtrooms.,

I å avgjøre om vitenskap og ekspert i spørsmålet ikke bør være tillatt, dommeren bør vurdere:

  • Hva er den grunnleggende teorien og har den blitt testet?
  • Er det standarder for å kontrollere teknikk?
  • Har teorien eller teknikk vært utsatt for fagfellevurdering og publisering?
  • Hva er kjente eller potensielle feil pris?
  • Er det generell aksept av teori?
  • Har ekspert i tilstrekkelig grad redegjort for alternative forklaringer?
  • Har ekspert uberettiget ekstrapolert fra en akseptert forutsetning til en ubegrunnet konklusjon?,

Daubert-Domstolen har også observert at bekymringer over vaklende bevis kunne håndteres gjennom sprek cross-examination, presentasjon av motstridende bevis og grundig instruksjon på bevisbyrden.

I mange stater, vitenskapelig ekspert vitnesbyrd er nå underlagt denne Daubert standard. Men noen land fortsatt bruker en modifikasjon av Frye standard.

2 «Daubert Trilogien» av tilfellene er: Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, General Electric Co. v. Joiner og Kumho Dekk Co. v. Carmichael.

Tilbake til toppen av siden ▲