Daubert Standard

Curtea de Acceptare de Mărturia de Expert

În Daubert și mai târziu cases2, Curtea a explicat că federal standard include acceptarea generală, dar, de asemenea, se uită la știință și aplicarea acesteia. Judecătorii de judecată sunt arbitrul final sau” gatekeeper ” privind admisibilitatea probelor și acceptarea unui martor ca expert în propriile săli de judecată.,pentru a decide dacă știința și expertul în cauză ar trebui să fie permise, judecătorul ar trebui să ia în considerare:

  • care este teoria de bază și a fost testată?
  • există standarde care controlează tehnica?
  • teoria sau tehnica a fost supusă evaluării inter pares și publicării?
  • care este rata de eroare cunoscută sau potențială?
  • există o acceptare generală a teoriei?
  • expertul a reprezentat în mod adecvat explicații alternative?
  • expertul a extrapolat nejustificat de la o premisă acceptată la o concluzie nefondată?,instanța Daubert a observat, de asemenea, că preocupările legate de probele nesigure ar putea fi tratate prin examinare încrucișată viguroasă, prezentarea probelor contrare și instrucțiuni atente cu privire la sarcina probei.în multe state, mărturia experților științifici este acum supusă acestui standard Daubert. Dar unele state folosesc încă o modificare a standardului Frye.2 „trilogia Daubert” a cazurilor este: Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, General Electric Co. v. Joiner și Kumho Tire Co. V. Carmichael.

    înapoi la începutul paginii ▲