Norma Dauberta

akceptacja przez Sąd zeznań biegłych

w sprawach Dauberta i późniejszych Sąd wyjaśnił, że norma Federalna obejmuje ogólną akceptację, ale również przygląda się nauce i jej stosowaniu. Sędziowie procesowi są ostatecznymi arbitrami lub „strażnikami” w zakresie dopuszczalności dowodów i akceptacji świadka jako biegłego we własnych salach sądowych.,

decydując, czy dana Nauka i biegły powinny być dozwolone, sędzia powinien rozważyć:

  • Jaka jest podstawowa teoria i czy została przetestowana?
  • czy istnieją standardy kontrolujące technikę?
  • czy teoria lub technika została poddana wzajemnej recenzji i publikacji?
  • jaki jest znany lub potencjalny poziom błędu?
  • czy istnieje ogólna akceptacja teorii?
  • czy ekspert odpowiednio uwzględnił alternatywne wyjaśnienia?
  • czy biegły bezpodstawnie ekstrapolował z przyjętego założenia na bezzasadny wniosek?,

Sąd Dauberta zauważył również, że obawy dotyczące chwiejnych dowodów można rozwiązać poprzez intensywne badanie krzyżowe, prezentację dowodów przeciwnych i staranne pouczenie o ciężarze dowodów.

w wielu stanach ekspertyzy naukowe podlegają obecnie temu standardowi Dauberta. Jednak niektóre państwa nadal stosują modyfikację standardu Frye ' a.

2 The „Daubert Trilogy” of cases is: Daubert V.Merrell Dow Pharmaceuticals, General Electric Co. v. Joiner and Kumho Tire Co. v. Carmichael.

powrót na górę strony