Daubert Standardní

Soudu Přijetí Svědectví

V Daubert a později cases2, Soud vysvětlil, že federální norma zahrnuje všeobecné přijetí, ale také se zaměřuje na vědu a její aplikace. Soudní soudci jsou konečným arbitrem nebo“ gatekeeperem “ o přípustnosti důkazů a přijetí svědka jako odborníka v jejich vlastních soudních síních.,

při rozhodování, zda by měla být povolena věda a dotyčný odborník, by měl soudce zvážit:

  • jaká je základní teorie a byla testována?
  • existují standardy, které řídí techniku?
  • byla teorie nebo technika podrobena vzájemnému hodnocení a publikaci?
  • jaká je známá nebo potenciální chybovost?
  • existuje obecné přijetí teorie?
  • má odborník adekvátně účtovány alternativní vysvětlení?
  • byl odborník neoprávněně extrapolován z přijatého předpokladu na neopodstatněný závěr?,

Daubert Soud také poznamenal, že obavy z nejisté důkazy by mohly být řešeny prostřednictvím energického cross-vyšetření, prezentace rozporu s důkazy a pečlivé poučení o důkazní břemeno.

v mnoha státech je vědecké odborné svědectví nyní předmětem tohoto standardu Daubert. Některé státy však stále používají úpravu standardu Frye.

2″ Daubertova trilogie “ případů je: Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, General Electric Co. v. truhlář a Kumho Tire Co. v. Carmichael.

zpět na začátek stránky ▲