När en transaktion med mer än $10,000 i kontanter behandlas har de flesta banker ett system som automatiskt skapar en CTR elektroniskt. Skatt och annan information om kunden är vanligtvis förfylld av bankprogramvaran. CTRs sedan 1996 inkluderar en valfri kryssruta högst upp om bankens medarbetare anser att transaktionen är misstänkt eller bedräglig, vanligtvis kallad SAR eller misstänkt aktivitets hänvisning. En kund är inte direkt berättade om $ 10,000 tröskeln om de inte initiera förfrågan., En kund kan avböja att fortsätta transaktionen efter att ha informerats om CTR, men detta skulle kräva att banken anställd att lämna in en SAR. När en kund presenterar eller ber om att ta ut mer än $10,000 i valuta, måste beslutet att fortsätta transaktionen fortsätta som ursprungligen begärdes och får inte minskas för att undvika inlämning av en CTR., Till exempel, om en kund avstår från sin ursprungliga begäran om att sätta in eller ta ut mer än $10,000 i kontanter, och i stället begär samma transaktion för $9,999, bör bankanställd neka en sådan begäran och fortsätta transaktionen som ursprungligen begärdes genom att lämna in en CTR. Denna typ av försök är känd som strukturering, och är straffbart enligt federal lag mot både kunden och bankens medarbetare. De som vanligtvis kör transaktioner strax under $10,000-tröskeln kommer sannolikt att bli föremål för granskning och/eller inlämning av en SAR.