w przypadku przetwarzania transakcji obejmujących więcej niż 10 000 USD w gotówce większość banków ma system, który automatycznie tworzy CTR elektronicznie. Podatki i inne informacje o kliencie są zwykle wstępnie wypełnione przez oprogramowanie banku. CTRs od 1996 roku zawiera opcjonalne pole wyboru na górze, jeśli pracownik banku uważa transakcję za podejrzaną lub oszukańczą, powszechnie zwaną SAR lub podejrzaną aktywność. Klient nie jest bezpośrednio poinformowany o progu 10 000 USD, chyba że zainicjuje zapytanie., Klient może odmówić kontynuowania transakcji po otrzymaniu informacji o CTR, ale wymagałoby to od pracownika banku zgłoszenia SAR. Gdy klient przedstawi lub poprosi o wypłatę więcej niż $10,000 w walucie, decyzja o kontynuowaniu transakcji musi być kontynuowana zgodnie z pierwotnym żądaniem i nie może być zmniejszona, aby uniknąć zgłoszenia CTR., Na przykład, jeśli klient odrzuci początkowy wniosek o wpłatę lub wypłatę więcej niż $10,000 w gotówce, a zamiast tego zażąda tej samej transakcji za $9,999, pracownik banku powinien odrzucić taki wniosek i kontynuować transakcję, jak pierwotnie zażądano, składając CTR. Ten rodzaj próby jest znany jako strukturyzacja i jest karane przez prawo federalne zarówno wobec Klienta, jak i pracownika banku. Ci, którzy zwykle prowadzą transakcje tuż poniżej progu $10,000, prawdopodobnie poddadzą się kontroli i / lub zgłoszeniu SAR.