slutligen, men Aristoteles och Platon, två av de mest kända filosoferna i Antikens Grekland, avvisade teorierna om Democritus. Aristoteles accepterade teorin om Empedocles (Empedocles hävdade att all materia bestod av fyra element: eld, luft, vatten och jord. Förhållandet mellan dessa fyra element påverkade materiens egenskaper). Aristoteles lade till sin egen (felaktiga) idé att de fyra kärnelementen kunde omvandlas till varandra.,
på grund av Aristoteles stora inflytande skulle Democritus teori behöva vänta nästan 2000 år innan de återupptäcktes.
sammanfattning:
målet för de grekiska filosoferna var att förklara den naturliga världen. Kommer till slutsatsen av de fenomen de observerade, att en enda ”primär fråga” existerade. Det var av denna primära fråga, modifierad på olika sätt, att allt annat skapades.
Democritus utvidgade denna teori för att ange att Materia bestod av små partiklar som kallas ”atomer” som inte kunde delas längre., Dessa atomer var alla sammansatta av samma primära materia med de enda skillnaderna mellan dem är deras storlek, form, massa, positioner och arrangemang. Skillnaderna i dessa egenskaper förklarade skillnaderna i materiens egenskaper runt omkring oss.
anpassad från: atomteori och struktur tidiga idéer om materia: från Democritus till Dalton av Anthony Carpi, Ph. D.