nakonec však Aristoteles a Plato, dva z nejznámějších filozofů starověkého Řecka, odmítli teorie Democritus. Aristoteles přijal teorii Empedocles (Empedocles tvrdil, že veškerá hmota byla složena ze čtyř prvků: Oheň, Vzduch, voda a země. Poměr těchto čtyř prvků ovlivnil vlastnosti hmoty). Aristoteles přidal svou vlastní (nesprávnou) myšlenku, že čtyři základní prvky by mohly být transformovány do sebe.,
vzhledem k velkému vlivu Aristotela by Democritova teorie musela čekat téměř 2000 let, než bude znovu objevena.
shrnutí:
cílem řeckých filozofů bylo vysvětlit přirozený svět. Dospěli k závěru jevů, které pozorovali, že existuje jediná „primární záležitost“. Právě z této primární záležitosti, modifikované různými způsoby, byly vytvořeny všechny ostatní věci.
Democritus rozšířil tuto teorii tak, aby uvedl, že hmota byla složena z malých částic nazývaných „atomy“, které nemohly být dále rozděleny., Všechny tyto atomy byly složeny ze stejné primární hmoty, přičemž jediné rozdíly mezi nimi byly jejich velikost, tvar, hmotnost, pozice a uspořádání. Rozdíly v těchto charakteristikách vysvětlovaly rozdíly ve vlastnostech hmoty kolem nás.
adaptováno z: atomová teorie a struktura rané představy o hmotě: od Democritus po Dalton Anthony Carpi, Ph.D.