ostatecznie jednak Arystoteles i Platon, dwaj najbardziej znani filozofowie starożytnej Grecji, odrzucili teorie Demokryta. Arystoteles przyjął teorię Empedoklesa (Empedokles twierdził, że cała materia składa się z czterech elementów: Ognia, Powietrza, wody i ziemi. Stosunek tych czterech pierwiastków miał wpływ na właściwości materii). Arystoteles dodał własną (błędną) ideę, że cztery podstawowe elementy mogą być przekształcone w siebie.,
ze względu na wielki wpływ Arystotelesa, teoria Demokryta musiałaby poczekać prawie 2000 lat, zanim zostanie odkryta na nowo.
Streszczenie:
celem greckich filozofów było wyjaśnienie świata przyrody. Dochodząc do wniosku zaobserwowanych przez nich zjawisk, że istnieje jedna „materia pierwotna”. To właśnie z tej pierwotnej materii, zmodyfikowanej na różne sposoby, zostały stworzone wszystkie inne rzeczy.
Demokryt rozszerzył tę teorię, stwierdzając, że materia składa się z małych cząstek zwanych „atomami”, które nie mogą być dalej dzielone., Wszystkie te atomy składały się z tej samej pierwotnej materii, a jedynymi różnicami między nimi były ich rozmiar, kształt, Masa, położenie i rozmieszczenie. Różnice w owych cechach wyjaśniały różnice we właściwościach otaczającej nas materii.
Adapted from: Atomic Theory and Structure Early Ideas about Matter: From Democritus to Dalton by Anthony Carpi, Ph. d.