végül azonban Arisztotelész és Platón, az ókori Görögország két legismertebb filozófusa elvetette a Democritus elméleteit. Arisztotelész elfogadta az Empedoklész elméletét (Empedoklész azt állította, hogy minden anyag négy elemből áll: tűz, levegő, víz és föld. E négy elem aránya befolyásolta az anyag tulajdonságait). Arisztotelész hozzátette saját (helytelen) elképzelését, hogy a négy alapvető elem átalakítható egymásba.,
Arisztotelész nagy befolyása miatt a Democritus elméletének majdnem 2000 évet kellett várnia, mielőtt újra felfedezték.
összefoglaló:
a görög filozófusok célja a természeti világ magyarázata volt. Az általuk megfigyelt jelenségek következtetésehogy egyetlen” elsődleges anyag ” létezett. Ez volt az elsődleges kérdés, különböző módon módosítva, hogy minden más dolog létrejött.
Democritus ezt az elméletet kiterjesztette arra, hogy az anyag “atomoknak” nevezett apró részecskékből áll, amelyeket tovább nem lehet felosztani., Ezek az atomok mind ugyanabból az elsődleges anyagból álltak, az egyetlen különbség köztük a méretük, alakjuk, tömegük, pozíciójuk és elrendezésük. Ezeknek a jellemzőknek a különbségei magyarázták a körülöttünk lévő anyag tulajdonságainak különbségeit.
Adapted from: Atomic Theory and Structure Early Ideas about Matter: From Democritus to Dalton by Anthony Carpi, Ph. D.