til Slutt, skjønt, Aristoteles og Platon, to av de mest kjente filosofer i Antikkens Hellas, avviste teorier om Demokrit. Aristoteles aksepterte teorien om Empedocles (Empedocles hevdet at all materie besto av fire elementer: ild, luft, vann og jord. Forholdet mellom disse fire elementene berørte eiendommene i saken). Aristoteles var lagt til hans egen feil (feil) ideen om at de fire core-elementer kan bli forvandlet til en annen.,
på Grunn av Aristoteles ‘stor innflytelse, Demokrit’ teori måtte vente nesten 2000 år før den ble gjenoppdaget.
Oppsummering:
målet av de greske filosofer var å forklare den naturlige verden. Kommer til den konklusjon av de fenomener de observert at et enkelt «primær-saken» har eksistert. Det var av denne primære rolle, endres på forskjellige måter, som alle andre ting ble skapt.
Demokrit utvidet denne teorien til å si at saken ble består av små partikler som kalles «atomer» som kan deles lenger., Disse atomene var alle sammensatt av de samme primære saken med den eneste forskjellen mellom dem være sin størrelse, form, vekt, posisjoner og arrangement. Forskjellene i disse egenskapene forklart forskjellene i egenskapene til materien rundt oss.
Tilpasset fra: Atomic Teori og Struktur Tidlig Ideer om Saken: Fra Demokrit å Dalton av Anthony Carpi, Ph. D.