bruk av varemerker i denne publikasjonen er kun for det formål å gi spesifikk informasjon. UF/IFAS Utvidelse eller garanterer ikke for garanti produktene heter, og referanser til dem i denne publikasjonen ikke betegne vår godkjennelse til utelukkelse av andre produkter av passende komposisjon. Alle kjemikalier som skal brukes i samsvar med instruksjonene på produsentens etiketten. Bruk plantevernmidler på en sikker måte., Les og følg instruksjonene på produsentens etiketten.

The Institute of Food and Agricultural Sciences (IFAS) er en Lik Mulighet Institusjonen fullmakt til å gi forskning, pedagogisk informasjon og andre tjenester til enkeltpersoner og institusjoner som fungerer med ikke-diskriminering med hensyn til rase, tro, farge, religion, alder, uførhet, kjønn, seksuell legning, sivilstand, nasjonalitet, politisk oppfatning eller tilhørighet. For mer informasjon om hvordan du kan skaffe andre UF/IFAS Extension publikasjoner, kontakt ditt fylke er UF/IFAS Extension office.
USA, Department of Agriculture, UF/IFAS Extension Service, University of Florida, IFAS, Florida En & M University Samarbeidende Extension Program, og Styrene i Fylket Kommisjonærene Samarbeide. Nick T. Sted, dekan for UF/IFAS Extension.