het gebruik van handelsnamen in deze publicatie is uitsluitend bedoeld om specifieke informatie te verstrekken. UF / IFAS Extension geeft geen garantie of garantie voor de genoemde producten, en verwijzingen naar deze producten in deze publicatie betekenen niet onze goedkeuring met uitsluiting van andere producten van geschikte samenstelling. Alle chemische stoffen moeten worden gebruikt volgens de aanwijzingen op het etiket van de fabrikant. Gebruik pesticiden veilig., Lees en volg de aanwijzingen op het etiket van de fabrikant.

Het Instituut voor voedings-en Landbouwwetenschappen (IFAS) is een instelling voor Gelijke Kansen die alleen bevoegd is om onderzoek, onderwijsinformatie en andere diensten te verlenen aan personen en instellingen die met non-discriminatie op grond van ras, geloof, huidskleur, godsdienst, leeftijd, handicap, geslacht, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, nationale afkomst, politieke opvattingen of banden functioneren. Voor meer informatie over het verkrijgen van andere UF/IFAS Extension publications kunt u contact opnemen met het UF/IFAS Extension office van uw provincie.
U. S., Department of Agriculture, UF / IFAS Extension Service, University Of Florida, IFAS, Florida A & M University Cooperative Extension Program, and Boards of County Commissioners Cooperating. Nick T. Place, decaan voor UF / IFAS extensie.