brug af handelsnavne i dette dokument er udelukkende til formål at give bestemte oplysninger. UF / IFAS e .tension garanterer eller garanterer ikke de nævnte produkter, og henvisninger til dem i denne publikation betyder ikke vores godkendelse med udelukkelse af andre produkter med passende sammensætning. Alle kemikalier skal anvendes i overensstemmelse med anvisningerne på producentens etiket. Brug pesticider sikkert., Læs og følg anvisningerne på producentens etiket.

The Institute of Food and Agricultural Sciences (IFAS) er en Lige Mulighed for Institutionen er godkendt til at levere forskning, uddannelse og andre ydelser kun til enkeltpersoner og institutioner, der fungerer med ikke-diskrimination med hensyn til race, tro, farve, religion, alder, handicap, køn, seksuel orientering, civilstand, national oprindelse, politiske holdninger eller overbevisninger. For mere information om at få andre UF/IFAS e .tension publikationer, kontakt dit amts UF/IFAS e .tension office.
U. S., Department of Agriculture, UF/IFAS Udvidelse Service, University of Florida, IFAS, Florida & M University Cooperative Extension Program, og Bestyrelserne i Amtet Kommissærer Samarbejde. Nick T. sted, dekan for UF / IFAS udvidelse.