filtrering är en separationsprocess där en blandning passerar genom ett filter som gör det möjligt för en komponent att passera oinhiberad men blockerar en annan komponent från att passera genom.

i allmänhet sorteras denna metod efter storlek, med filtret som fungerar som en barriär som gör att mindre partiklar kan gå igenom men håller större partiklar tillbaka.

Tänk på en kolsyrare som skiljer spagetti från vatten eller ett kaffefilter som håller tillbaka kaffegrunder medan vatten passerar genom.,

för att sortera dessa blandningar måste komponenterna vara märkbart olika i storlek / komposition. Därför måste blandningen vara heterogen.

ett annat exempel skulle vara ett luftfilter som hjälper till att ta bort fasta ämnen som damm eller pollen i HCAC-system för att ge bättre luftkvalitet inuti ditt hem.

ett laboratorieexempel

Du kan producera fast kalciumkarbonat (krita) genom att kombinera vattenhaltiga lösningar av kalciumklorid och natriumkarbonat.,

#”CaCl”_2″(aq) + Na”_2″CO”_3″(aq) → CaCO”_3″(s) + 2nacl(aq) ”#

#”CaCO” _3 # bildar som en fällning.

blandningen kan hällas genom en tratt med ett filterpapper insatt.

#”CaCO”_3# är fångad av papperet, men #”NaCl”# passerar genom filterpapperet med vattnet.

videon nedan visar hur filtrering kan användas för att separera kalciumkarbonat (krita) från vatten.
Video från: Noel Pauller