filtratie is een scheidingsproces waarbij een mengsel door een filter wordt geleid waardoor een component ongeremd kan passeren, maar een ander component niet kan passeren.

in het algemeen sorteert deze methode op grootte, waarbij het filter fungeert als een barrière die kleinere deeltjes toelaat om door te gaan, maar grotere deeltjes terughoudt.

denk aan een vergiet dat spaghetti van water scheidt of een koffiefilter die koffiedik tegenhoudt terwijl water doorstroomt.,

om deze mengsels te sorteren, moeten de bestanddelen aanzienlijk verschillen in grootte/samenstelling. Daarom moet het mengsel heterogeen zijn.

een ander voorbeeld is een luchtfilter dat helpt vaste stoffen zoals stof of pollen in HCAC-systemen te verwijderen om een betere luchtkwaliteit in uw huis te verkrijgen.

een laboratoriumvoorbeeld

u kunt vast calciumcarbonaat (krijt) produceren door waterige oplossingen van calciumchloride en natriumcarbonaat te combineren.,

# “CaCl ” _2″(aq) + Na”_2″CO”_3″(aq) → CaCO”_3″(s) + 2NaCl (aq) “#

Het #”CaCO” _3# vormt als neerslag.

het mengsel kan door een trechter met filtreerpapier worden gegoten.

Het #”CaCO”_3# wordt door het papier gevangen, maar het #” NaCl ” # gaat met het water door het filterpapier.

onderstaande video laat zien hoe filtratie kan worden gebruikt om calciumcarbonaat (krijt) van water te scheiden.
Video van: Noel Pauller