filtrace je separační proces, při kterém směs prochází filtrem, který umožňuje jedné složce projít bez zábran, ale blokuje průchod jiné složky.

obecně se tato metoda třídí podle velikosti, přičemž filtr působí jako bariéra, která umožňuje průchod menších částic, ale udržuje větší částice zpět.

pomyslete na cedník oddělující špagety od vody nebo kávový filtr, který zadržuje kávovou sedlinu, zatímco voda prochází.,

aby bylo možné tyto směsi třídit, musí být složky výrazně odlišné ve velikosti/složení. Proto musí být směs heterogenní.

Dalším příkladem může být vzduchový filtr, který pomáhá odstranit pevné látky, jako je prach nebo pyl v HCAC systémy pro lepší kvalitu vzduchu uvnitř vašeho domova.

laboratorní příklad

můžete vyrábět pevný uhličitan vápenatý (křída) kombinací vodných roztoků chloridu vápenatého a uhličitanu sodného.,

#“CaCl“_2″(aq) + Na“_2″CO“_3″(aq) → CaCO“_3″(s) + 2NaCl(aq)“#

#“CaCO“_3# forem jako sraženina.

směs může být nalita přes nálevku s vloženým filtračním papírem.

#“CaCO“_3# je zachycen papírem, ale #“ NaCl “ # prochází filtračním papírem vodou.

níže uvedené video ukazuje, jak lze filtraci použít k oddělení uhličitanu vápenatého (křídy) od vody.
video z: Noel Pauller