Filtrering er en separasjon prosess der en blanding er gått gjennom et filter som gjør at en komponent til å passere gjennom uhemmet, men blokkerer en annen komponent fra å passere gjennom.

generelt denne metoden sorterer etter størrelse, med filter som fungerer som en barriere som gjør at mindre partikler til å gå gjennom, men holder større partikler tilbake.

Tenk på et dørslag skille spaghetti fra vann eller en kopp kaffe filter som holder tilbake kaffegrut mens vannet passerer gjennom.,

for å sortere disse blandinger, komponentene må være merkbart forskjellig i størrelse/sammensetning. Derfor blandingen må være heterogene.

et Annet eksempel vil være en luft-filter som bidrar til å fjerne faste stoffer som støv eller pollen i HCAC systemer for å gi bedre luftkvalitet inne i ditt hjem.

Et laboratorium eksempel

Du kan produsere solide kalsiumkarbonat (kalkstein) ved å kombinere vandige løsninger av kalsiumklorid og natriumkarbonat.,

#»CaCl»_2″(aq) + Na»_2″CO»_3″(aq) → CaCO»_3″(s) + 2NaCl(aq)»#

#»CaCO»_3# former som et bunnfall.

blandingen kan helles gjennom en trakt med filterpapir satt inn.

#»CaCO»_3# er fanget av papir, men #»NaCl»# passerer gjennom filteret papir med vann.

videoen nedenfor viser hvordan filtrering kan brukes til å skille kalsiumkarbonat (kalkstein) fra vann.
Video fra: Noel Pauller