filtracja jest procesem separacji, w którym mieszanina jest przepuszczana przez filtr, który pozwala jednemu komponentowi przejść bez zahamowań, ale blokuje przejście innego komponentu.

ogólnie metoda ta sortuje według wielkości, z filtrem działającym jako bariera, która umożliwia przejście mniejszych cząstek, ale utrzymuje większe cząstki z powrotem.

pomyśl o durszlaku oddzielającym spaghetti od wody lub filtrze do kawy zatrzymującym fusy kawy podczas przechodzenia wody.,

aby sortować te mieszanki, składniki muszą być wyraźnie różne pod względem wielkości/składu. Dlatego mieszanina musi być niejednorodna.

Innym przykładem może być filtr powietrza, który pomaga usuwać ciała stałe, takie jak kurz lub pyłki w systemach HCAC, aby zapewnić lepszą jakość powietrza w domu.

przykład laboratoryjny

można wytworzyć stały węglan wapnia (kreda) poprzez połączenie wodnych roztworów chlorku wapnia i węglanu sodu.,

#”Caco”_2″(aq) + Na”_2″CO”_3″(AQ) → CaCO”_3″(s) + 2NaCl(AQ)”#

#”CaCO”_3# tworzy się jako osad.

mieszaninę można wlewać przez lejek z włożoną bibułą filtracyjną.

#”CaCO”_3# jest uwięziony przez papier, ale #”NaCl”# przechodzi przez papier filtracyjny z wodą.

poniższy film pokazuje, jak można zastosować filtrację do oddzielenia węglanu wapnia (kredy) od wody.
Video from: Noel Pauller