som vi har sett, till skillnad från C finns det ingen ”Huvud” funktioni Python-när vi kör ett program, kör vi helt enkelt All Kodi toppnivåfilen, från topp till botten (dvs i filnamnet welisted i kommandoraden, klickade i en filutforskare, och så vidare).,Skript avslutas normalt när Python faller av slutet av filen, menvi kan också kräva program exit explicit med den inbyggdasys.exit funktion:

>>> 
# else exits on end of script

intressant, detta samtal verkligen bara höjer den inbyggdaSystemExit undantag. På grund av detta avbryter vi det som vanligt för att avlyssna tidiga utgångar och utföra rensning; om det inte går, lämnar tolken som vanligt., Forinstance:

C:\...\PP2E\System>
>>>
>>>
...
# see also: os._exit, Tk( ).quit( )...
...
...ignoring exit>>>

i själva verket, uttryckligen höja den inbyggdaSystemExit undantag med en Pythonraise uttalande motsvarar att ringasys.exit. Mer realistiskt skulle etttry – block fånga exit-undantaget raisedelsewhere i ett program; skriptet i Exempel 3-11exits inifrån en bearbetningsfunktion.

att köra det här programmet som ett skript gör att det avslutas innan tolkaren faller av slutet av filen., Men eftersomsys.exit höjer ett Python-undantag, importörer av dess funktion …