jak widzieliśmy, w przeciwieństwie do C nie ma funkcji „main” w Pythonie – kiedy uruchamiamy program, po prostu wykonujemy cały kod w pliku najwyższego poziomu, od góry do dołu (tj. w nazwie pliku wpisanej w wierszu poleceń, klikamy w Eksploratorze plików itd.).,Skrypty zwykle kończą się, gdy Python spadnie z końca pliku, ale możemy również wywołać wyjście programu jawnie z wbudowaną funkcjąsys.exit:

>>> 
# else exits on end of script

Co ciekawe, to wywołanie tak naprawdę podnosi wbudowany wyjątekSystemExit. Z tego powodu odwołujemy go jak zwykle, aby przechwycić wczesne wyjścia i wykonać czynności sprzątające; jeśli nie zostanie wykryty, interpreter wyjdzie jak zwykle., Dla przykładu:

C:\...\PP2E\System>
>>>
>>>
...
# see also: os._exit, Tk( ).quit( )...
...
...ignoring exit>>>

w rzeczywistości jawne podniesienie wbudowanego wyjątkuSystemExitz Pythonemraisejest równoważne wywołaniusys.exit. Bardziej realistycznie, bloktry wychwyciłby wyjątek exit, który pojawił się gdzieś w programie; skrypt w przykładzie 3-11wydaje się z funkcji przetwarzania.

uruchomienie tego programu jako skryptu powoduje jego zamknięcie, zanim interpreter spadnie z końca pliku., Ale ponieważsys.exit podnosi wyjątek Pythona, to jego funkcja jest wyłączona …