Vad är paddförgiftning?

Toadförgiftning (eller toxicitet) uppstår när en hund utsätts för toxiner som utsöndras av vissa typer av paddor. De två vanligaste arterna av paddor som orsakar förgiftningar i USA är sockerrör eller marin padda (Bufo marinus) och Coloradofloden eller Sonoran desert toad (Bufo alvarius). Dessa paddor finns oftast i Colorado, Arizona, Texas, Hawaii och Florida.,

medan det finns paddor i Kanada som utsöndrar giftiga ämnen, är deras effekter mycket mindre allvarliga än de toxiner som utsöndras av sockerrör eller Sonoraöken paddor.

möten med paddor är vanligare under sommarmånaderna eller under tider med högre luftfuktighet. Dessa paddor är mest aktiva efter regn eller under gryning, skymning och nattetid.

Vad orsakar toad toxicitet?

När paddan attackeras eller hotas utsöndrar den giftiga ämnen på ryggen. Absorptionen av dessa giftiga ämnen orsakar toad toxicitet., När hunden kommer i kontakt med de giftiga ämnena absorberas de snabbt genom munnen, ögonen, öppna sår eller mag-tarmkanalen. När de kommer in i blodomloppet riktar sig toxinerna mot hjärtat, blodkärlen och nervsystemet.

vilka är de kliniska tecknen på toadtoxicitet?

de kliniska tecknen på toadtoxicitet börjar vanligtvis med tegelröda slemhinnor, ökad salivation, pawing i munnen och vocalizing. Detta följs vanligtvis av desorientering, cirklande, snubblande och fallande och anfall., Vissa hundar visar en ökning av andningsfrekvens, ångest och kräkningar och/eller diarré.

dessa tecken uppträder inom några minuter efter exponering. Fysisk undersökning kan innefatta någon av ovanstående kliniska tecken, liksom en ökad eller minskad hjärtfrekvens och ökad kroppstemperatur.

”de kliniska tecknen på toadtoxicitet börjar vanligtvis med tegelröda slemhinnor, ökad salivation, pawing i munnen och vocalizing.,”

När tiden fortskrider kan de kliniska tecknen bli svårare vilket leder till anfall, kollaps och allvarligt oregelbundna hjärtrytm och så småningom död.

Hur diagnostiseras toadtoxicitet?

Toadtoxicitet diagnostiseras främst genom tidigare kontakt med padda och fysisk undersökning. Det finns inga tester tillgängliga för att bekräfta absorption av toadtoxiner; men allmänt blodarbete, röntgenbilder (röntgenstrålar) och elektrokardiogram är användbara för att bestämma de nödvändiga stödjande terapierna.

Hur behandlas toadtoxicitet?,

den mest effektiva behandlingen för akut toadtoxicitet är en fullständig spolning av munnen med rinnande vatten. Ägare bör göra detta omedelbart och innan de söker Veterinärvård. Det är viktigt att peka hundens huvud ner så att vattnet inte sväljs. Om hunden har anfall, ska munnen spolas så att vattnet strömmar bort från halsen för att förhindra att drunkna. Snabba åtgärder är avgörande för ett bra resultat.

”den mest effektiva behandlingen för akut toadtoxicitet är en fullständig spolning av munnen med rinnande vatten.,”

en gång på kliniken beror behandlingen på de kliniska tecknen som utvecklas. Beslag måste kontrolleras med mediciner. Onormala hjärtfrekvens och rytmer måste korrigeras. Blodglukos, kroppstemperatur, blodtryck och hydrering kommer att övervakas och kontrolleras. Det finns ingen specifik motgift mot paddtoxiner.