co je otrava ropuchy?

otrava ropuchy (nebo toxicita) nastává, když je pes vystaven toxinům vylučovaným určitými druhy ropuch. Dva nejběžnější druhy ropuch, které způsobují otravy ve Spojených Státech jsou cukrová třtina nebo mořské ropucha (Bufo marinus) a Řeky Colorado nebo Sonoran desert toad (Bufo alvarius). Tyto ropuchy se nejčastěji vyskytují v Coloradu, Arizoně, Texasu, Havaji a Floridě.,

zatímco v Kanadě existují ropuchy, které vylučují toxické látky, jejich účinky jsou mnohem méně závažné než toxiny vylučované ropuchy z třtiny nebo Sonoranské pouště.

setkání s ropuchy jsou častější v letních měsících nebo v době vyšší vlhkosti. Tyto ropuchy jsou nejaktivnější po srážkách nebo během úsvitu, soumraku a noci.

co způsobuje toxicitu ropuchy?

když je ropucha napadena nebo ohrožena, vylučuje toxické látky na záda. Absorpce těchto toxických látek způsobuje toxicitu ropuchy., Jakmile pes přijde do styku s těmito toxickými látkami, jsou rychle absorbovány ústy, očima, otevřenými ranami nebo gastrointestinálním traktem. Po vstupu do krevního řečiště se toxiny zaměřují na srdce, krevní cévy a nervový systém.

jaké jsou klinické příznaky toxicity ropuchy?

klinické příznaky ropucha toxicity obvykle začínají s cihlově červené sliznice, zvýšené slinění, hrabání v ústech, a vokalizace. Obvykle následuje dezorientace, kroužení, klopýtání a pádu a záchvaty., Někteří psi vykazují zvýšení rychlosti dýchání, úzkosti a zvracení a/nebo průjem.

tyto příznaky se objevují během několika minut po expozici. Fyzikální vyšetření může zahrnovat některý z výše uvedených klinických příznaků, stejně jako zvýšenou nebo sníženou srdeční frekvenci a zvýšenou tělesnou teplotu.

„klinické příznaky ropucha toxicity obvykle začínají s cihlově červené sliznice, zvýšené slinění, hrabání v ústech, a vokalizace.,“

s postupem času se klinické příznaky mohou stát závažnějšími, což vede k záchvatům, kolapsu a silně nepravidelným srdečním rytmům a nakonec ke smrti.

jak je diagnostikována toxicita ropuchy?

toxicita ropuchy je primárně diagnostikována anamnézou kontaktu s ropuchou a fyzikálním vyšetřením. Pro potvrzení absorpce ropuchových toxinů nejsou k dispozici žádné testy; při určování požadovaných podpůrných terapií jsou však užitečné obecné krevní práce, rentgenové snímky (rentgenové záření) a elektrokardiogramy.

jak se léčí toxicita ropuchy?,

nejúčinnější léčbou akutní toxicity ropuchy je úplné propláchnutí úst tekoucí vodou. Majitelé by to měli udělat okamžitě a před vyhledáním veterinární péče. Je důležité nasměrovat hlavu psa dolů tak, aby voda nebyla spolknuta. Pokud má pes záchvaty, ústa by měla být propláchnuta tak, aby voda vytékala z krku, aby se zabránilo utopení. Rychlá akce je rozhodující pro dobrý výsledek.

„nejúčinnější léčbou akutní toxicity ropuchy je úplné propláchnutí úst tekoucí vodou.,“

jednou na klinice bude léčba záviset na klinických příznacích, které se vyvíjejí. Záchvaty budou muset být kontrolovány léky. Abnormální srdeční frekvence a rytmy musí být opraveny. Hladina glukózy v krvi, tělesná teplota, krevní tlak a hydratace budou monitorovány a kontrolovány. Neexistuje žádné specifické antidotum pro ropuchy toxiny.