politisk Status

Mikronesiens federerade stater (FSM) uppstod från Stillahavsöarnas Trustterritorium (TTPI) som Förenta Staterna förvaltade på FN: s vägnar från 1947 till 1978. FSM antog sin egen konstitution och blev ett självständigt land 1979; det ingick en kompakt fri Association med USA 1986 och blev medlem i Förenta Nationerna 1991. Det första finansieringspaketet i Compact omfattade 15 år, från 1986 till 2001., Enligt bestämmelserna i avtalet förlängdes Avtalet med två år, medan Förenta staterna och Mikronesien slutförde förhandlingarna om ett nytt finansieringspaket 2003, som omfattade 2003-2023. En förvaltningsfond skapades också för att bidra till att FSM: s finansiella bidrag på lång sikt är oberoende när de finansiella bidragsbestämmelserna i Compact löper ut 2023. Under Compact ger Usa ekonomiskt stöd, försvarar FSM: s territoriella integritet och ger ohämmad resa för FSM-medborgare till USA, I gengäld ger FSM USA obegränsad och exklusiv tillgång till sina land-och vattenvägar för strategiska ändamål. De nära banden mellan USA och FSM som går tillbaka till slutet av andra världskriget återspeglas också i det faktum att hundratals FSM-medborgare tjänar i alla grenar av de amerikanska väpnade styrkorna och fortsätter sin utbildning i USA. FSM använder också den amerikanska dollarn som sin valuta.