Politický Status

Federativními Státy Mikronésie (FSM) se vynořil z Důvěryhodnosti Území Tichomořských Ostrovů (TTPI), které Spojené Státy podáván jménem Spojených Národů od roku 1947 až do roku 1978. FSM přijala vlastní ústavu a stala nezávislým státem v roce 1979 vstoupila do Compact Volného Přidružení s usa v roce 1986 a stal se členem organizace Spojených Národů v roce 1991. První finanční balíček kompaktního pokryl 15 let, od roku 1986 do roku 2001., Podle ustanovení kompaktu byl kompakt prodloužen o dva roky, zatímco Spojené státy a FSM dokončily jednání o novém finančním balíčku v letech 2003-2023. Fond byl také vytvořen s cílem přispět k dlouhodobé rozpočtové soběstačnosti FSM, kdy finanční grant ustanovení Kompaktní končí v roce 2023. V rámci kompaktu poskytují Spojené státy finanční pomoc, hájí územní celistvost FSM a poskytují neomezenou cestu občanům FSM do USA., Na oplátku FSM poskytuje Spojeným státům neomezený a exkluzivní přístup ke svým pozemkům a vodním cestám pro strategické účely. Úzké vazby mezi Spojenými Státy a FSM, které sahají až do konce druhé Světové Války se také odráží ve skutečnosti, že stovky FSM občanů sloužit ve všech větví AMERICKÝCH Ozbrojených Sil, a dále své vzdělání ve Spojených Státech. FSM také používá Americký Dolar jako svou měnu.