Politiske Status

mikronesiaføderasjonen (FSM) dukket opp fra Stole på Territoriet til Øyene i Stillehavet (TTPI) som Usa administreres på vegne av de Forente Nasjoner fra 1947 til 1978. FSM vedtok sin egen grunnlov og ble et selvstendig land i 1979, og gikk inn til en Kompakt av Fri Assosiasjon med Usa i 1986 og ble medlem av fn i 1991. Den første finansielle pakken av den Kompakte omfattet 15 år, fra 1986 til 2001., Under avsetning av den Kompakte, den Kompakte ble utvidet til to år, mens Usa og FSM fullført forhandlingene om en ny økonomisk pakke i 2003, som dekker 2003-2023. En Trust Fund ble opprettet for å bidra til den langsiktige budsjettmessige selvhjulpenhet av FSM når økonomisk tilskudd avsetning av den Kompakte utløper i 2023. Under den Kompakte, de Forente Stater gir økonomisk bistand, forsvarer FSM er territorielle integritet, og gir uhemmet reise for FSM statsborgere til USA., I retur, FSM gir Usa med ubegrenset og eksklusiv tilgang til sitt land og vassdrag for strategiske formål. De nære bånd mellom Usa og FSM som går tilbake til slutten av andre Verdenskrig er også gjenspeiles i det faktum at hundrevis av FSM borgere kan tjenestegjøre i alle grener av den AMERIKANSKE Væpnede Styrker og deres videre utdannelse i Usa. FSM bruker også den AMERIKANSKE dollaren som sin valuta.