▪ Välj en kirurg som är ackrediterad hos Utbildningsdepartementets sekretariat för hälsa och socialt skydd och tillhör en industrigrupp som det colombianska samhället för estetisk och rekonstruktiv plastikkirurgi.

▪ lita inte på rekommendationer från vänner, släktingar eller kända personer i annonser. Verifiera all information på egen hand.

▪ se till att kliniken där proceduren ska utföras också har akutvård, sjukhus och intensivvård., Detta är viktigt vid komplikationer. Kliniken måste vara behörig att utföra den typ av procedur som planeras.

▪ fråga kirurgen om du är tillräckligt frisk för att genomgå operation och om du behöver tidigare fysiska, medicinska eller psykologiska tentor. Be om detaljerna i förberedelserna för operationen, proceduren och återhämtningen.

▪ följ kirurgens rekommendationer för att säkerställa en korrekt återhämtning. Om komplikationer utvecklas, kontakta kirurgen direkt. Fråga kirurgen om proceduren kommer att gå in eller kräva sjukhusvistelse i en eller flera dagar.,

▪ lösa eventuella tvivel du kan ha om kirurgen och det medicinska teamet. Lita inte på upplevelsen av någon annan. Varje patient är annorlunda.

▪ kontrollera kvaliteten på de material som ska användas. De måste godkännas av National Institute for Monitoring Medicines and Food.

Följ Catalina Ruiz Parra på Twitter: @catalinaruiz