somatoform disorders hos barn och ungdomar kan orsaka försämring i pedagogisk och social funktion och generera en hel del psykosocial nöd. Diagnosen av sådana störningar är komplex på grund av att de kan förekomma som medicinska tillstånd. Därför söker de flesta somatoformpatienter inte psykiatrisk hjälp., Den gemensamma egenskapen hos somatoform störningar som beskrivs i DSM-IV-TR är förekomsten av fysiska symptom som tyder på ett underliggande medicinskt tillstånd som antingen inte hittas eller inte står för nivån av funktionsnedsättning. De diagnostiska kriterierna för somatoform störningar fastställdes för vuxna och tillämpas på barn för brist på barnspecifika forskningsbas och en utvecklings lämpligt alternativt system. De vanligaste somatoform-störningarna hos barn och ungdomar är återkommande buksmärta och spänningshuvudvärk., Andra störningar i kategorin inkluderar: somatiseringsstörning, odifferentierad somatoformstörning, omvandlingsstörning, hypokondriasis och kroppsdysmorfisk sjukdomsbehandling appliceras genom en kombination av farmakoterapi och psykoterapi. SSRI är effektiva i somatoform störningar som har sammorbiditet med ångest och depression samt i kroppen dysmorfisk störning och hypokondriasis. Omvandlingsstörning behandlas vanligtvis med bensodiazepiner och smärtsyndrom med lätta analgetika, tricykliska och tegretol., När det gäller psykoterapi har behandlingar som är mest effektiva för somatoformstörningar visat sig vara kognitiv beteendeterapi, hypnos och biofeedback.