på denna sida: du hittar information om antalet personer som diagnostiseras med appendix cancer varje år. Du kommer också att läsa Allmän information om att överleva sjukdomen. Kom ihåg att överlevnadsgraden beror på flera faktorer. Använd menyn för att se andra sidor.

primär appendix cancer är cancer som börjar i bilagan. Detta är ovanligt, står för cirka 0,5% av alla tumörer som börjar i GI-kanalen.

den 5-åriga överlevnadsgraden berättar vad procent av människor lever minst 5 år efter att cancern har hittats., Procent betyder hur många av 100. 5-års överlevnad för personer med cancer i appendix beror på många faktorer, inklusive Stadium och grad av sjukdom vid tidpunkten för diagnos, typ av appendiceal tumör (se ”typer av Appendix tumörer” i Introduktionssektionen) och storlek.

För grad 1 eller grad 2 gi neuroendokrina tumörer totalt, en kategori som inkluderar neuroendokrin tumör i bilagan, är 5-års överlevnad mellan 67% till 97%, beroende på tumörens storlek och där den har vuxit eller spridit sig.,

på grund av den sällsynta karaktären hos andra typer av cancer i appendix är specifik statistik inte tillgänglig. Tala med din läkare om de faktorer som är relaterade till din specifika diagnos.

det är viktigt att komma ihåg att statistik om överlevnadsgraden för personer med cancer i appendix är en uppskattning. Uppskattningen kommer från data baserat på antalet personer med denna cancer i USA. Experter mäter också överlevnadsstatistiken vart femte år. Så uppskattningen kanske inte visar resultaten av bättre diagnos eller behandling tillgänglig i mindre än 5 år., Tala med din läkare om du har några frågor om denna information. Läs mer om att förstå statistik.

statistik anpassad från webbplatserna för American Cancer Society, National Cancer Institute och UpToDate (alla nås januari 2020).

nästa avsnitt i denna guide är riskfaktorer. Det förklarar vilka faktorer som kan öka risken för att utveckla cancer i appendix. Använd menyn för att välja ett annat avsnitt att läsa i den här guiden.