Når, i 1973, Tanzania besluttet å flytte sin hovedstad fra Dar es Salaam til Dodoma, det var forutsatt at farten ville ta 10 år, og at kostnadene kan være berettiget når den er satt mot et langsiktig perspektiv. En kraftig byrå ble opprettet for å gjennomføre en idealisert hovedstaden masterplan, som skulle gjenspeile den nye statusen Dodoma, og som regjeringen maskiner kunne bevege seg., Vedtaket ble presentert som et nasjonalt, selv om faktum er at det var som det regjerende partiet. De nødvendige ressurser, men kunne ikke være mønstret, implementering var konsentrert på tjeneste infrastruktur snarere enn på den avgjørende bolig og kontor overnatting, og som nasjonale økonomiske problemer ble akutt, embetsmenn ble likegyldig til å flytte til Dodoma. Enda verre, Dodoma manglet samordnet sikkerhetskopiering av viktige nasjonale politiske ledere, slik at frister for å flytte til Dodoma har kommet og gått uten at noen tar sanksjoner. Til tross for de utgifter på mer enn Tshs. 4.,9bn, det er fortsatt lite infrastruktur som kan romme regjeringen sette opp selv i en del. Ideen om skiftende tanzanias hovedstad har en historie som går tilbake til kolonitiden dager, men erfaring med Dodoma har vist at prosessen er en farlig ett, spesielt sett på bakgrunn av økonomiske vanskeligheter, og likegyldig, og er uvillig til offentlige tjenestemenn. Den nye flerpartisystem politiske klimaet i landet kan bare bety en revurdering av de nye kapital-prosjektet, som er sannsynlig å bli tillegges liten prioritet, hvis det ikke er fjernet helt.