Av Marina Pantcheva

Adverb er ord som svar på spørsmål, når, hvor, og hvordan, for eksempel, nylig, aldri, under, sakte, for å være ærlig. Vanligvis, adverb slutten i -ly om det er noen adjektiver som tar dette forhold også, som for eksempel vakre, vennlige, ensom.

Adverb kan brukes til å endre et adjektiv eller en hel setning. Når du endrer et adjektiv, og adverb umiddelbart forut for det: spesielt varmt vær, nylig gjenvalgt som president.,

Når du endrer en hel setning, adverb kan plasseres i fire posisjoner:

  • i begynnelsen;
  • på slutten;
  • etter verbet å være, og alle hjelpeverb: kan du, kan, vil, må, skal, og må, når den må brukes som en ekstra (for eksempel i jeg har vært i Spania to ganger);
  • før alle andre verb.

Noen adverb kan vises i alle fire posisjoner, mens andre har mindre frihet, for eksempel, de kan ikke være det første ordet i setningen.,

Begynnelsen av setningen

Adverb plassert på begynnelsen av setningen er ofte atskilt med et komma. Komma er obligatorisk etter men, faktisk, derfor likevel, videre, videre, og fortsatt.

(1) Vanligvis sommeren er varm og fuktig.

(2) noen Ganger hun ønsker det var ikke så varmt.

(3) Dessverre, denne sommeren er spesielt varm.

Noen adverb kan ikke begynne en deklarativ setning. Disse er: alltid, aldri, sjelden, sjelden og aldri.,

ved å godta verbet

Det er to stillinger ved enige verb (dette er verb som skifter form, avhengig av antallet av faget, og også spent): umiddelbart før og umiddelbart etter verbet. I hvilken av de to posisjonene adverb som vises, avhenger av verbet.

  • hjelpeverb (må være): den adverb som følger verb;

(4) sommeren er vanligvis varmt og fuktig.

  • modale verb (har, kan, vil, skal, kan, skal, kanskje): den adverb som følger verb;

(5) Denne sommeren vil forhåpentligvis være kjølig og tørt.,

  • alle andre verb (søvn, danse, lese, ønsker, etc.): den adverb som står foran verbet.

(6) Hun noen ganger ønsker det var ikke så varmt.

plassering av adverb med hensyn til verbet å ha, avhenger av om det skal brukes som et hjelpeverb (del av et verb complex), eller som et hovedverb (stående alene og betyr ‘ha’). Når det er en hjelpeorganisasjon, og adverb som følger av det, når det er et hovedverb, og adverb som står foran det.

(7) Han har alltid vært veldig interessert i teknologi.

(8) Hun har alltid en tang i veska.,

Slutten av setningen

adverb som oftest vises på slutten av setningen er:

(9) sommeren er veldig varm vanligvis.

(10) Hun åpnet konvolutten nøye.

(11) Det er ingen vind i dag.

Noen adverb kan ikke være sist i setningen. Disse er de samme adverb som ikke kommer først: alltid, aldri, sjelden, sjelden og aldri.