• lokalizacja: kolonialne New Hampshire było jedną z 13 kolonii angielskich znajdujących się na atlantyckim wybrzeżu Ameryki Północnej, jak pokazano na mapie
  • Region: 13 kolonii podzielono na trzy regiony geograficzne składające się z Nowej Anglii, Środkowej i Południowej Kolonii. Kolonia New Hampshire została sklasyfikowana jako jedna z Kolonii Nowej Anglii
  • Geografia & klimat: góry, drzewa, rzeki, ale słaba skalista gleba, która była trudna do uprawy i nieodpowiednia do uprawy., Mild, short summers and long, cold winters
  • Colonial New Hampshire becomes a state: New Hampshire was the 9th of the original 13 colonies to become a state on the June 21, 1788

the History of Colonial New Hampshire
w 1622 król Anglii Jakub I nadał ziemie między rzekami Salem i Merrimac, Johnowi Masonowi i Sir Ferdinando Gorges. Podzielili między siebie ziemie, a John Mason otrzymał południową część, która obejmowała większość południowo-wschodniej części obecnego stanu New Hampshire., John Mason nigdy nie postawił stopy w New Hampshire – zmarł w tym samym roku, w którym przygotowywał się do swojej pierwszej podróży do nowej kolonii, ale nadal przypisuje mu się założenie kolonii. Kolonialne New Hampshire zostało założone przez Johna Wheelwrighta i innych kolonistów w 1638 roku. W 1641 Kolonia Massachusetts uzyskała kontrolę nad New Hampshire, ale w 1679 Anglia utworzyła New Hampshire jako oddzielną kolonię królewską.